PAX aanbevelingen AO Burgerslachtoffers

Op 8 oktober 2020 vindt een Algemeen Overleg plaats over de informatievoorziening richting de Tweede Kamer in het geval van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet, het Wob-verzoek OM inzake de wapeninzet in Hawija, en de voortgang van het door de minister van Defensie ingezette transparantiebeleid.

Naast een aantal hoopvolle ontwikkelingen, signaleert PAX diverse zaken die meer aandacht verdienen om het transparantiebeleid daadwerkelijk te verbeteren. In deze policy brief doet PAX enkele aanbevelingen.

Get involved with our peace work.
Subscribe to the PAX Action Alert.